Convention Board 2021

Click on each photo to read more about our JAINA Convention 2021 board member!

Haresh Shah Convener

Mahesh Wadher Co-Convener

Bindesh Shah

Prem Jain

Dr. Manish Mehta

Jainesh Mehta

Deepak Doshi

Rajeev Pandya

Dr. Jasvant Modi

Ashok Savla

Sharad Doshi

Dr. Nitin Shah

Narendra Maniar

Piyush Gandhi

Devang Shah

Jayana Shah

Ketu Sheth

Hemant Shah

Mishi Jain

Pranay Patni

Maitri Palsania

Dhimen Vora