Muni Shri Praman Sagarji Maharaj : Shraddha, Saiyam, Santosh