Speakers

Session Speakers

Acharya Lokesh Muni

Acharya Praman Sagarji

Acharya Vijayratna Suriji

Gurudev Namramuni Maharaj Saheb

Acharya Chandanaji

Saman Shrutpragyaji

Sadhvi Shilapiji

Samani Karunapragyaji

Sadhvi Sanghmitraji

Samani Amal Pragyaji

Shaileshi Didi

Samani Jin Pragya

Samani Kshanti Pragya

Pt Champakbhai Mehta

Dr. Jitendra B. Shah

Pt Mahesh Jain

SP Bharill

Narendra Nandu

Dr. Kummar Chatterjee

Rahul Kapoor Jain

Dr. Bipin Doshi

Jinay Shah

Dr. Pradip Jamnadas

Shantilal Gulecha

Dr. Ruma Devi

Priti Shah

Yogita Shah

Prof. Jonathan Dicksten

Dr. Mukesh Lathia

Sharmila Oswal

Anop Vora

Dr. Sejal Shah

Preeti Jain

Dr. Shardul Shah

Cogen Bohanec

Ananya Jain

Dr. Girish Mehta

Pankaj Shah

Lalit Kapoor

Dr. Pritesh Mutha